Uniwersalny kredyt gotówkowy

  • 1 000 zł
  • 150 000 zł
 • mies.
  • 3 mies.
  • 120 mies.

Możliwość skorzystania z warunków promocyjnych

Opcje dodatkowe

Całkowity koszt kredytu w przykładowych bankach:

od 4203 zł do 5502 zł

 • Alior Bank
 • Bank Pekao
 • Santander Bank
 • Credit Agricole
 • VeloBank
 • Bank Pocztowy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 Rozwiń Zwiń

Wypełnij formularz

Dane personalne

* pola wymagane

Dane kontaktowe i adresowe

Początkowe parametry kredytu:

 • Kwota: 10 000
 • Ilość rat: 12
 • Kredyt może być udzielony Klientowi, który uzyskuje dochody z tytułu:
  1) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego;
  2) emerytury;
  3) renty inwalidzkiej;
  4) renty socjalnej;
  5) renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku;
  6) renty strukturalnej;
  7) świadczenia przedemerytalnego;
  8) wykonywania wolnego zawodu;
  9) prowadzenia działalności gospodarczej;
  10) umowy najmu lokalu;
  11) umowy cywilno – prawnej;
  12) prowadzenia gospodarstwa rolnego;
  lub zdeponuje na rachunku Banku środki pieniężne (kaucja pieniężna w rozumieniu art. 102 Prawa bankowego), zabezpieczające spłatę kredytu i odsetek w umownych terminach.

 • Ilość

  W polu Wydatki należy wprowadzić sumaryczną wartość wszystkich wydatków miesięcznych gospodarstwa.

 • Kwota wnioskowana 18 565,00
 • Ilość rat 33

(Zmiana malejących rat kredytowych na równe powoduje podwyższenie zdolności kredytowej.)

Wyliczenia kalkulatora zdolności kredytowej mają charakter wstępny i szacunkowy. Obliczona zdolność kredytowa wynika z parametrów kredytu oraz wprowadzonych danych. Wyliczona zdolność kredytowa nie daje gwarancji uzyskania kredytu. Uzyskanie kredytu zależne jest od wyniku pełnej analizy wniosku kredytowego złożonego w placówce Banku.

Dziękujemy!

Formularz został przesłany, proszę czekać na kontakt ze strony Banku.

Oblicz jeszcze raz

Wycofanie zgody na kontakt

Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przygotowania mi oferty kredytu oraz kontakt w tej sprawie na podany przeze mnie numer telefonu lub/oraz adres email