KREDYT MIESZKANIOWY

  • 10 000 zł
  • 1 000 000 zł
 • mies.
  • 1 mies.
  • 300 mies.

Powyższe wyliczenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów pra Rozwiń Zwiń

Wypełnij formularz

Dane personalne

* pola wymagane

Dane kontaktowe i adresowe

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ra Rozwiń Zwiń

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU

Nazwa kredytu
Wnioskowana kwota kredytu
Okres kredytowania (miesięcy)
Spłata kredytu w ratach
Dzień miesiąca w którym następować będzie spłata kredytu
Sposób wypłaty kredytu
Proponowane zabezpieczenia kredytu:
Ilość wnioskodawców:

2. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH

Wnioskodawca I Wnioskodawca II
Imiona
Nazwisko
Imiona rodziców
PESEL
Obywatelstwo
Status dewizowy
Nazwa dokumentu tożsamości
Numer i seria
Data wydania dokumentu tożsamości
Organ wydający dokument tożsamości
Adres zamieszkania
Kod pocztowy
Nazwa miejscowości
Adres do korespondencji taki sam jak adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Kod pocztowy
Nazwa miejscowości
Numer telefonu
Email
Stan cywilny
Wspólnota majątkowa
Wykonywany zawód
Status mieszkaniowy
Wnioskodawcy I i II należą do tego samego gospodarstwa domowego
Wnioskodawca I Wnioskodawca II
Jestem udziałowcem Banku Spółdzielczego
Jestem członkiem organów Banku
Jestem osobą powiązaną osobiście z członkiem organów Banku, bądź osobą zajmującą w Banku stanowisko kierownicze
Jestem osobą powiązaną organizacyjnie z członkiem organów Banku, bądź osobą zajmującą w Banku stanowisko kierownicze

3. INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Wnioskodawca I Wnioskodawca II
Limit ROR
Limit karty kredytowej
Limit karty charge
Inne kredyty

4. INFORMACJE O DOCHODACH

Wnioskodawca I Wnioskodawca II
Nazwa i adres pracodawcy lub własnej działalności gospodarczej
Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy (lat)
Prowadzę działalność gospodarczą
NIP
NIP
Miesięczny dochód netto
Dochód uzyskiwany z tytułu
Ilość osób w gospodarstwie domowym wraz z dziećmi
Miesięczne wydatki stałe gospodarstwa domowego
Czy wnioskodawca jest jedynym żywicielem rodziny

5. OŚWIADCZENIA

Niniejszym oświadczam, że upoważniam Bank do:

Wnioskodawca I Wnioskodawca II
Wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77a, do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji dotyczących moich zobowiązań oraz wiarygodności kredytowej.
Wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Siedzikówny 12, o ujawnienie informacji dotyczących moich zobowiązań.
Wystąpienia do Systemu BANKOWY REJESTR, któego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie przyul. Herberta 8, o ujawnienie informacji dotyczących moich zobowiązań.
Wystąpienia do mojego pracodawcy/pracodawców w celu weryfikacji przedstawionych przeze mnie dokumentów dotyczących uzyskiwanych dochodów
Weryfikacji wysokości osiąganych przeze mnie dochodów oraz ponoszonych przeze mnie wydatków

Niniejszym oświadczam, że:

Terminowo reguluję zobowiązania podatkowe.
Wszystkie informacje podane przez mnie oraz zawarte we wniosku oraz w skadanych załącznikach są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień złożenia wniosku.
Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie informacji.
Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam/y pod rygorem odpowiedzialności karnej z art.297 par.1 Kodeksu karnego.
Oświadczam, że powyższe dane osobowe, zgody i upoważnienia zostały podane i udzielone dobrowolnie. Brak wyrażenie zgody lub jej cofnięcie oraz odwołanie upoważnienia, może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia przez Bank niniejszego wniosku oraz w konsekwencji niemożliwość zawarcia i realizacji umowy kredytu.

Początkowe parametry kredytu:

 • Kwota: 10 000
 • Ilość rat: 12
 • W polu Dochód miesięczny należy wprowadzić wartość dochodu netto z następujących źródeł: umowa o pracę, kontrakt menedżerski, renta, emerytura, wolny zawód, działalność gospodarcza, umowa cywilnoprawna, dywidendy, odsetki inne dochody finansowe.

 • Ilość

  W polu Wydatki należy wprowadzić sumaryczną wartość wszystkich wydatków miesięcznych gospodarstwa.

 • Kwota wnioskowana 400 000,00
 • Ilość rat 300

(Zmiana malejących rat kredytowych na równe powoduje podwyższenie zdolności kredytowej.)

Wyliczenia kalkulatora zdolności kredytowej mają charakter wstępny i szacunkowy. Obliczona zdolność kredytowa wynika z parametrów kredytu oraz wprowadzonych danych. Wyliczona zdolność kredytowa nie daje gwarancji uzyskania kredytu. Uzyskanie kredytu zależne jest od wyniku pełnej analizy wniosku kredytowego złożonego w placówce Banku.

Dziękujemy!

Formularz został przesłany, proszę czekać na kontakt ze strony Banku.

Oblicz jeszcze raz

Wycofanie zgody na kontakt

Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przygotowania mi oferty kredytu oraz kontakt w tej sprawie na podany przeze mnie numer telefonu lub/oraz adres email